Русский Українські English Slovenski
Naši partneri
Яндекс.Погода

Povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom

Audity robíme viac ako 20 rokov

Ak sa vás týka povinnosť auditu, zrejme ste vyrástli a s biznisom to viete. Určite si teda budete vedieť aj dobre vybrať. Čo hovorí v náš prospech?

Náš hlavný audítor získal licenciu ako jeden z prvých v krajine, ešte v roku 1991 hneď po vzniku audítorskej profesie. Viac ako 20 rokov skúseností a zodpovedný tím vám zaručí, že váš audit prebehne hladko, profesionálne a naozaj odborne. 

Audity vykonávame v slovenskom alebo ruskom jazyku. Našimi klientmi sú firmy obchodujúce medzinárodne, nezľakneme sa preto ani zložitých účtovných operácií. Audítorské povinnosti si plníme aj nad rámec zákona a sme vám k dispozícii prakticky kedykoľvek. Audit totiž pre nás neznamená iba odovzdanie záverečnej správy. 

 

Čo je vlastne audit?

Povinnosť auditu vyplýva zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V praxi ide najmä o priebežný audit účtovnej závierky, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby firma alebo organizácia viedla účtovné záznamy a výkazy v súlade so slovenskými účtovnými a daňovými predpismi. 

Výsledkom auditu je správa audítora a list manažmentu. V oboch audítor vyslovuje názor na účtovnú závierku, teda na súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke.

Audit možno podstúpiť aj dobrovoľne, a to najmä v prípade, ak si manažment vyžiada kontrolný finančný audit, pri transformácii na inú právnu formu, pri vstupe investora do firmy či pri predaji patentov a licencií. 

 

Ako viete, či máte povinnosť auditu?

Povinnosť auditu sa vás týka v prípade, ak sa nájdete v niektorej z týchto skupín:

 • finančné inštitúcie (banky, poisťovne, zaisťovne, fondy, správcovské spoločnosti, zahraničné pobočky takýchto inštitúcií v SR, a i.)
 • nadácie s príjmami z cudzích zdrojov presiahujúcimi sumu 200 000 EUR
 • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
  • celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení 
  • čistý obrat presiahol 2 000 000 eur
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30

 

Ako vlastne audit prebieha?

Prvý krok je samozrejme výber audítora, za ktorý sú zodpovední spoločníci alebo valné zhromaždenie. Nasleduje podpis zmluvy a hneď potom plán auditu, ktorý vám navrhneme po oboznámení sa so situáciou v spoločnosti. 

Vyžiadame si potrebné dokumenty a informácie, s ktorými budeme ďalej pracovať. Audit však nie je iba kontrola dokladov, ale aj prehodnotenie interných procesov a schopnosť odhaliť riziko vzniku chýb. 

Výsledkom auditu je správa audítora a tzv. výrok. Takisto aj list vedeniu, v ktorom audítor upozorní manažment na všetky podstatné skutočnosti, ktoré audit odhalil. Sadneme si spoločne k jednému stolu a my vám vysvetlíme, kde boli chyby a ako ich napraviť. 

 

Máme skúsenosti s auditom v nasledujúcich oblastiach:

 • bankovníctvo
 • leasing
 • výstavba budov, ciest a mostov
 • maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, kozmetiky, oblečenia, stavebných materiálov, domácich spotrebičov, a i.
 • odvoz odpadu
 • vydavateľská činnosť
 • činnosť cestovných kancelárií 
 • IT
 • medicína
 • miestna samospráva
 • charity
 • poľnohospodárstvo

 

Beh na dlhé trate...

Nie sme šprintéri. Uvedomujeme si, že audit je skôr poriadne dlhý maratón a aby sme ho zvládli, potrebujeme si s klientom navzájom dôverovať. Vedieť, že každý ubehne ten svoj kus cesty. 

Takmer všetci klienti, ktorí majú povinnosť auditu, sú s nami od začiatku až dodnes. Partnerstvá trvajúce niekoľko rokov sú naozaj behom na dlhé trate a my budeme radi, ak nám predáte svoju štafetu. 

Nerobíme audity iba preto, že sú zákonnou povinnosťou. Keď už klient potrebuje audit, snažíme sa vždy o to, aby priniesol reálne opatrenia a vylepšenia. Aby bolo chýb čo najmenej a aby ste vďaka auditu optimalizovali interné procesy vo firme a aj vďaka tomu sa ďalej zlepšovali a rástli. 

 

Koľko stojí audit?

Pri auditoch bohužiaľ neexistuje fixná suma, ktorú by ste našli v tabuľke. Každá firma či organizácia je iná a má rozličný objem dokladov, iný obrat, iný počet zamestnancov, atď. 

Aby sme vám vedeli povedať predbežnú sumu, budeme potrebovať vaše finančné výkazy z už uzavretého účtovného obdobia a ďalšie informácie, ako napríklad počet zamestnancov, hlavný predmet vašej činnosti a ďalšie. 

Na základe týchto vstupov vám potom radi pripravíme nezáväznú cenovú kalkuláciu. 

 

Čo ďalej?

Ak s nami chcete spolupracovať, alebo máte ďalšie otázky, neváhajte a ozvite sa nám telefonicky alebo mailom.

 

 

 Kategórie
Hlavná stránka
O nás
Princíp ochrany osobných údajov
Kontakty
Naše služby
Investments
Immigration
Real Estate
Založenie spoločnosti
Education in Slovakia
Studying in Slovakia
Other services
Cenník
Kontakty
Kontakty: Lazaretska 8, 81101, Bratislava, Slovakia
E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk
Bratislava: +421 2 321 44 901
Москва: +7-499-504-4421
Київ: +38-044-361-07-72
Fax: +421 2 5292 1319
Sociálne siete
Člen skupiny
© 2008-2019. SlovakiaInvest.ru s.r.o.
All Rights Reserved.
Website development - SVS PRO S.R.O.
 • Imigrácia
  Povolenie na prechodný pobyt, trvalý pobyt, občianstvo - užitočné informácie, detaily, kde začať.
 • Investície
  Rôzne zaujímavé investičné projekty pre Vás. Hotové podnikanie alebo hotové podnikateľské nápady!
 • Obchodná spoločnosť na Slovensku
  Začnite podnikať na Slovensku! Registrácia, povolenia, účtovníctvo a podpora. Vy podnikáte a my Vás podporujeme.
 • Nehnuteľnosti
  Prenájom, kúpa, znalecký posudok, všetko pre Vašu domácnosť na Slovensku. Nehnuteľnosti - prenájom, kúpa, znalecký posudok za účelom ubytovania alebo ako investícia. Všetko pre Vašu domácnosť na Slovensku
 • Štúdium
  Pozývame Vás na štúdium na slovenskej škole alebo univerzite, na kurzy slovenčiny, individuálne lekcie alebo ponúkame výučbu slovenčiny cez Skype
Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas. Rozumiem
Kontakty::     Skype: slovakiainvest.ru,    Москва: +7-499-504-4421,    Київ: +38-044-361-07-72,    Bratislava: +421-2-321-44-901    E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk