Iné účely povolenia na pprechodný pobyt

Získanie povolenia na pobyt na Slovensku (prechodný pobyt) na iné účely: zahraniční Slováci, novinári, športovci, vedci.

Iné účely povolenia na pprechodný pobyt

Získanie povolenia na pobyt na Slovensku (prechodný pobyt) na iné účely: zahraniční Slováci, novinári, športovci, vedci.