Uznanie zahraničného vzdelania na Slovensku

Podarilo sa nám uznať zahraničné diplomy — ruské, ukrajinské, bieloruské, kazašské, z EÚ, americké a dokonca aj africké diplomy.

Uznanie zahraničného vzdelania na Slovensku

Podarilo sa nám uznať zahraničné diplomy — ruské, ukrajinské, bieloruské, kazašské, z EÚ, americké a dokonca aj africké diplomy.