Бухгалтерська, податкова та інша звітність Словацької фірми та ІП

Підготовка, складання і регулярна подача всієї звітності по фірмі та ІП в Словаччині.