Iné povinnosti právnických osôb

Povinnosti slovenských právnických a fyzických osôb ako povinné používanie registračnej pokladne, boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, ochrana osobných údajov, obmedzenie platieb v hotovosti.

Iné povinnosti právnických osôb

Povinnosti slovenských právnických a fyzických osôb ako povinné používanie registračnej pokladne, boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, ochrana osobných údajov, obmedzenie platieb v hotovosti.