Programy na rozvoj detí

Kurzy a školenia pre deti z CIS na Slovensku, pomoc so slovenským jazykom, podpora materinského jazyka, ako aj ďalšie kurzy o rozvoji detí a dorast na Slovensku.

Programy na rozvoj detí

Kurzy a školenia pre deti z CIS na Slovensku, pomoc so slovenským jazykom, podpora materinského jazyka, ako aj ďalšie kurzy o rozvoji detí a dorast na Slovensku.