Poistenie cudzincov na Slovensku

Zdravotné poistenie cudzincov na Slovensku, potrebné na bývanie a získanie povolenia na pobyt, víza alebo cestovanie.

Poistenie cudzincov na Slovensku

Zdravotné poistenie cudzincov na Slovensku, potrebné na bývanie a získanie povolenia na pobyt, víza alebo cestovanie.

Presťahovali ste sa alebo plánujete presťahovať sa na Slovensko?

Získanie povolenia na prechodný pobyt a organizácia firmy alebo hľadanie práce je len začiatok vašej cesty. Musíte podniknúť potrebné kroky na zabezpečenie svojej finančnej budúcnosti. To znamená nájsť správne poistenie, sporiaci účet pre vás a vaše deti a dôchodkový fond.

Orientácia na obrovskom slovenskom trhu finančných služieb nie je úplne jednoduchá a je nevyhnutné, aby ste si vybrali produkt, ktorý vám vyhovuje. Sprievodcom vám môže byť SlovakiaInvest.

AXA Assistance

AXA logo
 • Poistenie cudzincov z tretích krajín, ktorí plánujú /študijný / pracovný / iný pobyt na území Slovenska a k realizácii daného pobytu potrebujú vízum
 • Pre občanov EÚ, ktorí plánujú dlhodobý pobyt na území Slovenska a potrebujú zdravotné poistenie za adekvátnu cenu (platí pre cudzincov, ktorí nemajú od zamestnávateľa zabezpečenú zdravotnú starostlivosť – zamestnávateľ za nich neodvádza / neplatí zdravotné poistenie)
 • Dané poistenie sa ponúka v rozsahu akútnej a neodkladnej starostlivosti: ambulantné vyšetrenie, hospitalizácia, prevoz do zdravotného zariadenia, akútna stomatológia, repatriácia
 • Limit poistného krytia je 60 000 EUR
 • Poistenie bez spoluúčasti
 • Poistenie bez vstupnej lekárskej prehliadky
 • Asistenčná služba 24/7 v ruskom, anglickom, v prípade potreby vo francúzskom, nemeckom a v ďalších jazykoch
 • Poistenie platné na území Slovenska a štátov Schengenskej zóny — na území štátov Schengenu iba na krátkodobé zájazdy a v rozsahu neodkladnej starostlivosti
 • Predaj poistenia online — jednoduché rokovanie
 • Splnenie všetkých noriem vyžadovaných slovenskou legislatívou, akceptácia elektronicky dohodnutej zmluvy cudzineckou políciou – po zaplatení klient dostane na e-mail akékoľvek dokumenty v el. podobe a môže ich rovno využívať
 • Poistenie od najväčšej svetovej poisťovacej spoločnosti AXA
AXA Kvalitné zdravotné poistenie pre cudzincov

Zdravotné poistenie cudzincov

Prišli ste na Slovensko študovať alebo za prácou? Chcete si u nás užiť dlhšiu dovolenku? Využite kvalitné zdravotné poistenie pre komplexnú alebo neodkladnú starostlivosť od AXA.

Zdravotné poistenie cudzincov (komerčné poistenie liečebných nákladov) je určené cudzím štatnym príslušníkom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky a nemôžu byť poistení v systéme verejného zdravotného poistenia.

Poistenie spĺňa legislatívne podmienky Zákona o pobyte cudzincov na území Slovenska z rôznych dôvodov – krátkodobo (vízum) alebo dlhodobo (prechodný pobyt), je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy a akceptované cudzineckou políciou.

Naše poistenie vám zabezpečí úhradu liečebných nákladov v prípade ochorenia, úrazu, akútnych operačných zákrokov, prepravu do zdravotného zariadenia atď. Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v slovenskom, českom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.

 

Výhody Zdravotného poistenia cudzincov od AXA

Výhody Zdravotného poistenia cudzincov od AXA

Jednoduchosť

 • Jednoduché a intuitívne uzatvorenie v našom on-line prostredí, žiadna administratíva. 10 klientských údajov + 2 kliky a hotovo.
 • Rýchle a profesionálne riešenie zdravotných problémov a likvidácia poistných udalostí.

Kvalita

 • Optimálna ochrana pri nepredvídaných zdravotných komplikáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu na Slovensku.
 • Získavate kvalitné zdravotné poistenie a asistenciu. Naša značka vám prináša spoľahlivú a rýchlu pomoc s vysokou úrovňou starostlivosti, ktorú zaručujú medzinárodné štandardy AXA.

Výhodná cena

 • Denne sa staráme o tisícky klientov po celej Európe v spolupráci s našimi pobočkami a osvedčenými partnermi a vďaka tomu sú naše služby nielen kvalitné, ale aj cenovo výhodné.

Nechajte sa presvedčiť, že naše poistenie je viac ako služba.

Môžete si vybrať z 2 základných variantov Komplexná starostlivosť a Neodkladná starostlivosť.

Komplexná starostlivosť

Produkt určený najmä tým, ktorí majú v úmysle zdržiavať sa na území slovenskej republiky 90 dní a dlhšie, pričom žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt, prípadne si ho chcú predĺžiť.

Poistenie liečebných nákladov v režime komplexnej starostlivosti zahrnuje: úhradu účelne vynaložených nákladov v obdobnom rozsahu ako v prípade verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, tj. liečenie či ošetrenie, zahrnujúce diagnostické postupy, ktoré s nimi bezprostredne súvisia, sú lekárom predpísané a stabilizujú stav poisteného natoľko, že je schopný pokračovať v pobyte alebo je schopný repatriácie. Vrátane preventívnej a dispenzárnej starostlivosti.

Jednoducho – nielen akútne zhoršenie zdravotného stavu, avšak aj prevencia, praktický lekár, pediater, gynekológ, povinné očkovanie, kontrolné vyšetrenia apod.

Môžete si vybrať z variantov STANDARD, ktorý pokrýva komplexnú zdravotnú starostlivosť alebo MATKA – tento program zahŕňa poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti poistenej matky v súvislosti s jej tehotenstvom a pôrodom. Nad rámec rozsahu poistného programu ŠTANDARD je poistená aj popôrodná zdravotná starostlivosť o novorodenca poistenej, ktorý sa narodil počas trvania jej poistenia.

Na území Schengenského priestoru a území tranzitnej krajiny je poistenie platné v rozsahu nutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná starostlivosť

STANDARD (limit poistného plnenia)

 • Celkový limit: 60 000 €
 • Repatriácia a transporty: skutočné náklady do celkového limitu
 • Stomatologické ošetrenie: 200 €
 • Ambulantne predpísané lieky: 200 €

MATKA (limit poistného plnenia)

 • Celkový limit: 60 000 €
 • Repatriácia a transporty: skutočné náklady do celkového limitu
 • Stomatologické ošetrenie: 200 €
 • Ambulantne predpísané lieky: 200 €
 • Popôrodná starostlivosť o novorodenca: 12 000 €

Neodkladná starostlivosť

Poistenie Neodkladnej starostlivosti zahŕňa:

 • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu,
 • hospitalizáciu v nemocnici,
 • ambulantne predpísané lieky,
 • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov,
 • prepravu do zdravotníckeho zariadenia,
 • repatriáciu poisteného vrátane prepravy telesných pozostatkov do materskej krajiny poisteného.
Zdravotná starostlivosť (limit poistného plnenia)
 • Celkový limit: 60 000 €
 • Repatriácia a transporty: skutočné náklady do celkového limitu
 • Stomatologické ošetrenie: 200 €