Prekladateľské služby

Prekladateľské a tlmočnícke služby, predovšetkým z a do ruštiny, ukrajinčiny a angličtiny, ako aj súdne preklady z akýchkoľvek jazykov.

Prekladateľské služby

Prekladateľské a tlmočnícke služby, predovšetkým z a do ruštiny, ukrajinčiny a angličtiny, ako aj súdne preklady z akýchkoľvek jazykov.