Výmena vodičského preukazu

Zámena zahraničného vodičského preukazu za slovenský pre cudzincov s prechodným alebo trvalým pobytom na Slovensku.

Výmena vodičského preukazu

Zámena zahraničného vodičského preukazu za slovenský pre cudzincov s prechodným alebo trvalým pobytom na Slovensku.