Otvorenie obchodu alebo inej prevádzky

Pomoc pri otvorení obchodu alebo akejkoľvek inej prevádzky na Slovensku, vrátane internetového obchodu, plnenie všetkých povinností a získavanie povolení.

Otvorenie obchodu alebo inej prevádzky

Pomoc pri otvorení obchodu alebo akejkoľvek inej prevádzky na Slovensku, vrátane internetového obchodu, plnenie všetkých povinností a získavanie povolení.