Účtovná závierka firmy a SZČO

Príprava, zostavovanie a pravidelné podávanie všetkých výkazov za právnické osoby a fyzické osoby na Slovensku.

Účtovná závierka firmy a SZČO

Príprava, zostavovanie a pravidelné podávanie všetkých výkazov za právnické osoby a fyzické osoby na Slovensku.